× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

Poradnia Neurologiczna - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia neurologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Neurologia
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Geriatria


Adres

61-8691100
Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1